2008. augusztus 31., vasárnap

2008. augusztus 30., szombat

Levelek/Leaves/Blätter

A ma reggeli sétám során sok szép sárguló falevelet szedtem. Asztaldíszt és ajtódíszt készítek majd belőlük.


The today I picked many beautiful leaves turning yellow in the course of my morning walk. I prepare centrepiece and a door ornament then from them.


Der heutige Tag auswählte ich viele schönen Blätter drehend gelb im Verlauf meines Morgenwegs es. Ich vorbereite Mittelstück und eine Türverzierung dann von ihnen en.

2008. augusztus 29., péntek

FimoFimo gyurmából készítettem 2 kis rózsát ezt raktam a tűtartóba. Így már teljesen kész az első angyalos ajándékom.


Fimo from dough I prepared 2 little roses I put this into the needle holder. My first angel gift is full-fledged already in this manner.


Fimo vom Teig bereitete ich 2 kleine Rosen vor, die ich dieses in den Nadelhalter setzte. Mein erstes Engelsgeschenk ist bereits in dieser Weise flügg.

2008. augusztus 28., csütörtök

Karácsonyi SAL


Csatlakoztam Novalee oldalán egy karácsonyi SAL kivarrásához. Azért tetszik ez a minta, mert egyszerű, de mutatós. A SAL most indul és december közepéig tart.


I joined on Novalee side single Christmas SAL sewing. Likes this sample, because plain, but decorative. SAL leaves now and a December lasts until his middle.


Ich verband auf Novalee dem seitlichen einzelnen Weihnachten-SAL nähen. Mag diese Probe, weil normal, aber dekorativ. SAL verlässt jetzt und ein Dezember-Letzte bis seine Mitte.

Tűtartó/Needle holder/Nadelkissen
Ez a tűtartó ajándék lesz. Remélem örülni fog neki a leendő gazdája.


This needle holder will be a gift. I hope for it I give a joy with it.


Dieser Nadelhalter ist ein Geschenk. Ich hoffe für ihn, den ich eine Freude mit ihm gebe.

2008. augusztus 27., szerda

Vásároltam/I bought /Ich kaufte

Tegnap és ma nagyon belelendültem a vásárlásba. Elköltöttem sok sok magyar forintot. De végre van levegőre illanó filcem. Vettem még 3 keretet, szuper ötletem van ezekkel a keretekkel... majd meglátjátok Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Aztán vettem fehér és bézs aida hímzővásznat, rendeltem feketét is, de azt nem tudtak hozni. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Vettem dekor filc anyagot is barna és narancs színben, ez a tűtartó belsejébe megy majd.
Hozzám csapódott még pár méter és szín a selyem szalagokból is és nagy örömömre kaptam 24-es tompta tűt is. Már régóta nem lehetett kapni a városunkban. Ez nagyon jó minőségűnek tűnik első ránézésre és az ára alapján, no majd megjátjuk.
Már régóta ki akartam próbálni ezeket a kis üveges textilfestékeket, de valahogy sosem jutottam el addig, hogy vegyek belőlük. Most hozzám költözött egy rózsaszín és egy kék vagy zöld vagy a kettő között Laughing Laughing Majd kiderül melyik színhez áll közelebb ha használom... Fonalat szeretnék festeni vele első körben aztán majd kipróbálom hímzővásznon is. Persze megvettem a fonalakat is amiken kísérletezek majd a Deka festékkel.
2 Varrógéptalp is a táskámba vándorolt, az egyik az anyag szélének a szegésénél segít, nem pöndörödik be az anyag széle, a másik pedig az egyenes varrást segíti, van rajta vezetőműanyag. Sajna semmilyen ferdepántozó cucc nem volt a varrógépesnél.
Ebben a városban semmi sincs... Kénytelen leszek egy pesti utat beiktatni, mert már sok minden kéne...
Vannak viszont szuper "gombok" (gyöngyök ezek de én gombként kezelem őket tehát gombok Laughing Laughing ) Vettem pár csomaggal belőlük is itt az ősz aztán a karácsony kelleni fognak az ajándékokra.


I went around our small city yesterday and today and I bought a couple of things:
Pearls (I use these for decoration then)
Aida substance
Textile paint
Threads (I will paint them with the textile paint)
Nominator felt
Dekor felt (into the inside of the needle holder)
Bands
Frameworks (you notice it then what I prepare from them)
Needle with a 24 size to reach after us rarely


Ich ging unsere kleine Stadt gestern umher und heute und ich kaufte ein paar Sachen:
Perlen (I verwenden diese für Dekoration dann)
Aida Substanz
Textilfarbe
Gewinde (I malen sie mit der Textilfarbe)
Nominatorfilz
Dekor glaubte (in das Innere des Nadelhalters)
Bänder
Rahmen (beachten Sie es dann, was ich aus ihnen vorbereite)
Nadel mit einer 24 Größe, zum nach uns selten zu erreichen

African violet


Vártam már ennek a szépségnek a nyílását, mert különleges. Mermaid névre hallgat és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép nagy virágot hozott.


I waited for the slot of this flower already, because special. Mermaid answers to a name and I am very happy about it having yielded a so beautiful big flower.


Ich wartete den Schlitz dieser Blume bereits, weil Special. Nixeantworten zu einem Namen und zu mir sind über ihn eine so schöne große Blume erbringend sehr glücklich.

2008. augusztus 26., kedd

I am a Stitchers' AngelEzzel az apró kis munkával megkezdtem az Angel projektet. Tűtartó készül majd belőle. A fonal amivel varrtam saját festésű sárga és barna árnyalatú. A partnerem kedvenc színe a country colours ezért gondoltam azt, hogy az ajándékoknak őszi hangulatot adok.


I started it with this tiny little work Angel project. A needle holder is made of it then. The thread with what I sewed with a yellow and brown nuance with own painting. My partner's favourite colour the country colours I thought that I provide autumn mood to the gifts because of this.


Ich begann es mit diesem kleinen wenig Arbeit Engelsprojekt. Ein Nadelhalter wird von ihm dann gebildet. Nähte mit, das Gewinde mit, was ich mit einer gelben und braunen Nuance besitzen Anstrich. Mein partner' s-Lieblingsfarbe das Land färbt I gedacht, dass ich Herbststimmung zu den Geschenken wegen dieses zur Verfügung stelle.2008. augusztus 25., hétfő

Hattyú/swan/Schwan


Elővettem a hattyús képem. Meglepődve láttam, hogy több mint fele készen van. Úgy emlékeztem, hogy sok hiányzik belőle, de nagy örömömre csak egy maximum két hetes munka és készen van.
Tegnap a világoskék felhőt varrtam. Nem sokat haladtam, mert közben fonalakat válogattam egy őszi bannerhez amit majd ajándékba szánok a Stitcher's Angel projekthez.


I took it out my swan picture. I saw being surprised, that more than it half is ready. I remembered in such a way that a lot are missing from it, but onto my big joy only a maximum fortnight work and is ready.
I sewed the light blue cloud yesterday. I did not advance a lot because I chose threads meanwhile to an autumn banner that then into a gift sleighs Stitcher's Angel to a project.


Ich machte ihm heraus mein Schwanphoto. Ich sah mehr überrascht sein, dieses, als es beinahe bereit ist. Ich erinnerte, mich sodass viel von ihm fehlen Sie, aber auf meine große Freude nur eine maximale Tagearbeit und bin bereit. Ich nähte die hellblaue Wolke gestern. Ich brachte nicht viel voran, weil ich Gewinde unterdessen zu einer Herbstfahne wählte, die dann in Pferdeschlitten Stitcher's-Engel zu einem Projekt.

2008. augusztus 24., vasárnap

Sajtos csirkemell/Cheesy chicken breast /Käsige HühnchenbrustMostanában teljesen sajtos csirkemell rajongó vagyok.
Ötletek az elkészítéséhez:
Befűszerezem a csirkemellet, majd fűszer olajon vagy ízesített zsíron ( pl bacon vagy egyéb füstölt szalonnának a zsírját lesütöm) megsütöm. Mikor már átsült és kezd pirosodni a tetejére vágok trappista vagy füstölt sajtot, én még szoktam rárakni pluszban tömlős snidlinges vagy kocka csípős sajtot ( ízlés szerint bármilyen puha sajt mehet rá.) megvárom míg összeolvadnak a ajtok és már lehet is kiszedni. Mivel elég nagy sajtmániás vagyok, kitaláltam, hogy a felszeletelt trappistát megsütöm a zsírban amiben a csirke is sült. Csak belerakom és szinte azonnal fordítom is meg így kiszehető állagú marad, de átveszi a fincsi ízeket.
Krumlipürével szoktuk enni és pár szőlőszemmel még pikánsabb ízt lehet adni ennek az eszméletlen finom egyvelegnek.


I like the cheesy chicken breast.
Ideas to his completion:
Season the chicken breast, you are spice on oil on flavoured fat then ( pl bacon you are anything else smoked the fat of bacon bake) I roast it. When already fried and starts to redden on top of him I cut hard cheese. I wait for it while thaws the cheese and it is possible to take it out already. From a cheese never burns, I roast a couple of slices in the fat because of this in what the chicken was frying.I put it into it only and I reverse it promptly quasi with a consistence which can be taken out in this manner is left over, but takes over the yummy flavours.


Ich mag die käsige Hühnchenbrust. Ideen zu seiner Beendigung: Würzen Sie die Hühnchenbrust, Sie sind Gewürz auf Öl auf gewürztem Fett, dann (pl-Speck sind Sie noch etwas, das dem Fett des Speckes geraucht wird, backen), das ich es brate. Als bereits gebraten und Anfänge, um auf ihn zu röten ich Hartkäse schnitten. Ich warte ihn, während Tauwetter der Käse und es möglich ist, um es herauszunehmen bereits. Von einem Käse brennt nie, ich braten ein paar Scheiben im Fett wegen dieses in, was das Huhn briet. Ich setze es in es nur und ich hebe es sofort quasi mit einem Consistence auf, der in diese Weise herausgenommen werden kann wird zurückgelassen, aber übernimmt die yummy Aromen.

2008. augusztus 23., szombat

Festegettem/Own painting /Anstrich besitzen

Bodzával, csipkebogyóval és a sárga bogyóval ( a nevét nem tudom) festettem anyagokat. Nagyon tetszenek a színeik. Bannereket fogok belőlük készíteni őszre.


With an elder, a rose-hip and the yellow berry ( I do not know it name) I painted substances. Very much like their colours. I catch banners from them to prepare onto an autumn.


Mit einem Ältesten, einer Hagebutte und der gelben Beere (ich kenne sie nicht Namens), malte ich Substanzen. Sehr wie ihre Farben. Ich verfange mich Fahnen von ihnen, um mich auf einen Herbst vorzubereiten.

2008. augusztus 22., péntek

BonsaiBefejeztem a fa törzsét és már a lombbal bajlódom. Nem találom a megfelelő színt a világos részekhez. A háttér is készül, de alig látszik a munkám.


I finished the tribe of the tree and I take trouble over the foliage already. I do not find the suitable colour to the clear parts. The background is made, but my work shows hardly.


Ich beendete den Stamm des Baums und ich nehme Mühe über dem Laub bereits. Ich finde die verwendbare Farbe nicht zu den freien Teilen. Der Hintergrund wird, aber meine Arbeitserscheinen kaum gebildet.

2008. augusztus 21., csütörtök

Ajándék/Gift/Gabe
Megint kaptam egy csodálatos gobelint. nagyon tetszik, de nehéz lesz kivarrni.
Szerintem elteszem jövőre, addig felkészülök rá lelkileg. Csodaszép lesz ha elkészül.


I received a wonderful needlepoint again. very much likes, but will be heavy to sew.
I preserve it for future according to me, I prepare myself for it psychically till then. Will be magnificent if he is ready.


Ich empfing eine wundervolle gobelin wieder. sehr Gleiche, aber sind schwer zu nähen. Ich konserviere sie für Zukunft entsprechend mir, ich mich vorbereite für sie psychisch bis dann. Seien Sie ausgezeichnet, wenn er bereit ist.

2008. augusztus 20., szerda

Naplemente/Sunset /Sonnenuntergang
Fantasztikus!!!!


Fantastic!!!!


Fantastisch!!!!

2008. augusztus 19., kedd

Kész kész kész :)/Ready/Fertig

Pont időben lettem kész a babával. A hét vége felé adjuk át. Remélem örülnek majd neki.


I was a dot in time ready with the baby. Towards the end of the week we convey it. I hope for it they are glad abou tit then.


Ich war ein Punkt in der Zeit, die mit dem Baby bereit ist. Gegen das Ende der Woche übermitteln wir es. Ich hoffe für es, das sie froher abou Tit dann sind.